หน้าแรกข่าว/บทความข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน วันเผยแพร่ ฮิต
71 สสภ.5 ร่วมการประชุมหารือการดำเนินโครงการประเมินศักยภาพการรองรับมลพิษของแม่น้ำเจ้าพระยาและท่าจีน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เขียนโดย คคนางค์ 28 ตุลาคม 2557 873
72 สสภ.5 หารือร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา เรื่องการพัฒนา Application บนโทรศัพท์มือถือ เขียนโดย คคนางค์ 24 ตุลาคม 2557 846
73 สสภ.5 ดำเนินการทดสอบระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) เขียนโดย คคนางค์ 21 ตุลาคม 2557 875
74 สสภ.5 เข้าตรวจสอบการทำงานของสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบอัตโนมัติ เขียนโดย กาญจน์ 21 ตุลาคม 2557 792
75 สสภ.5 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงโครงการและความก้าวหน้าในการดำเนินการ ภายใต้โครงการบูรณาการฟื้นฟูคุณภาพน้ำลุ่มน้ำท่าจีน เขียนโดย คคนางค์ 30 กันยายน 2557 1139
76 สสภ.5 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมหารือเกี่ยวกับงานวิจัยในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน เขียนโดย กาญจน์ 23 กรกฎาคม 2557 1016
77 จนท.สสภ.5 ดำเนินการติดตามตรวจสอบปัญหาน้ำเสียปลาตายในเบื้องต้น ณ คลองโรงเจ จ.นครปฐม เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ 21 กรกฎาคม 2557 1029
78 ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย สสภ.5 ดำเนินการตรวจสอบการทำงานของป้ายอักษรไฟวิ่ง ณ วัดดอนหวาย อ.สามพราน จ.นครปฐม เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ 21 กรกฎาคม 2557 40531
79 สสภ.5 อนุเคราะห์อุปกรณ์เก็บตัวอย่างน้ำให้แก่เทศบาลเมืองไร่ขิง จ.นครปฐม เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ 21 กรกฎาคม 2557 886
80 การประชุมขับเคลื่อนการจัดการมูลฝอยชุมชน และของเสียอันตราย เพื่อก้าวสู่การเป็นเมืองสวยใส ไร้มลพิษ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ 04 กรกฎาคม 2557 905

หน้า 8 จาก 21

Go to top