หน้าแรกข่าว/บทความข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน วันเผยแพร่ ฮิต
61 สสภ.5 จัดการประชุมหารือภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คลองพิทยาลงกรณ์ เขียนโดย 24 ธันวาคม 2557 1006
62 สสภ.5 ตรวจสอบการทำงานของป้ายอักษรไฟวิ่งและสำรวจพื้นที่สำหรับติดตั้งป้ายอักษรไฟวิ่งแห่งใหม่ เขียนโดย 23 ธันวาคม 2557 787
63 สสภ 5 เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร การตรวจวัดกลิ่นและการตรวจวิเคราะห์กลิ่นด้วยการดม(Sensory test method) เขียนโดย 16 ธันวาคม 2557 977
64 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประกอบการให้ปฎิบัติตามกฎหมายสิ่่งแวดล้อม เขียนโดย 12 ธันวาคม 2557 781
65 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 จัดการประชุมขับเคลื่อน Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย จังหวัดนครปฐม วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ห้องประชุมศรีสง่า โรงแรมริเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม b เขียนโดย คคนางค์ 02 ธันวาคม 2557 825
66 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 ( นครปฐม ) จัดกิจกรรม สื่อสารสัมพันธ์ เพื่อยกระดับการนำเสนอข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม เขียนโดย คคนางค์ 28 พฤศจิกายน 2557 819
67 สสภ.5 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำท่าจีน ด้านวิชาการ ครั้งที่ 1/2558 เขียนโดย กาญจน์ 27 พฤศจิกายน 2557 830
68 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 เข้าตรวจสอบการทำงานของสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบอัตโนมัติ เขียนโดย 24 พฤศจิกายน 2557 831
69 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มของกลุ่มผลิตน้ำดื่มลานตากฟ้า เขียนโดย 24 พฤศจิกายน 2557 1278
70 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน ครั้งที่ 1/2558 ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท, สุพรรณบุรี, นครปฐม, สมุทรสาคร) เขียนโดย 24 พฤศจิกายน 2557 825

หน้า 7 จาก 21

Go to top