หน้าแรกข่าว/บทความข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน วันเผยแพร่ ฮิต
51 สสภ.5 เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ระดับจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เขียนโดย คคนางค์ 14 กรกฎาคม 2558 677
52 สสภ.5 ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำคลองรางเตย เขียนโดย 09 กรกฎาคม 2558 612
53 สสภ.5 ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำคลองหนองนางแบน เขียนโดย 09 กรกฎาคม 2558 669
54 สสภ.5 ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำในแม่น้ำท่าจีนและคลองสาขา ครั้งที่ 3/2558 เขียนโดย 04 มิถุนายน 2558 766
55 สสภ.5 สำรวจพื้นที่สาธารณประโยชน์สระแก้ว หมู่บ้านสระแก้ววิว จังหวัดนครปฐม เขียนโดย คคนางค์ 08 พฤษภาคม 2558 775
56 สสภ.5 สำรวจพื้นที่สาธารณประโยชน์ "หนองตาใก้" บางส่วนที่ขอใช้และขอถอนสภาพพื้นที่สาธารณประโยชน์ เขียนโดย คคนางค์ 08 พฤษภาคม 2558 802
57 สสภ.5 จัดการประชุมการขับเคลื่อนการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านขยะมูลฝอย น้ำเสีย และมลพิษ ในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน (จังหวัดชัยนาท สุพรรณบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร) เขียนโดย คคนางค์ 10 เมษายน 2558 817
58 สสภ.5 ร่วมจัดโครงการ "รักษ์แม่น้ำท่าจีน" เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงมีพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา เขียนโดย กาญจน์ 02 เมษายน 2558 797
59 สสภ.5 ประชุมหารือภายใต้โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม เขียนโดย 24 ธันวาคม 2557 1013
60 สสภ.5 ตรวจสอบการทำงานของสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบอัตโนมัติ ที่ ต.วัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท และ ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี เขียนโดย 24 ธันวาคม 2557 1040

หน้า 6 จาก 21

Go to top