หน้าแรกข่าว/บทความข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน วันเผยแพร่ ฮิต
41 การศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก อุตรดิตถ์ และลำปาง เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ 18 พฤศจิกายน 2558 2426
42 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเบิกจ่ายและติดตามผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสวล. สำหรับโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ 11 พฤศจิกายน 2558 574
43 สสภ.5 เข้าร่วมโครงการจังหวัดนครปฐม พบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนตุลาคม 2558 เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ 11 พฤศจิกายน 2558 499
44 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน ครั้งที่ 4/2558 ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท, สุพรรณบุรี, นครปฐม, สมุทรสาคร) เขียนโดย 30 ตุลาคม 2558 766
45 กิจกรรม "คืนน้ำใส ให้คลองเจดีย์บูชา" ณ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) อ.เมือง จ.นครปฐม เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ 05 ตุลาคม 2558 633
46 การตรวจเยี่ยมของผู้บริหาร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง) เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ 05 ตุลาคม 2558 619
47 ขั้นตอนและวิธีการเก็บน้ำฝนในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน 4 จังหวัด (จังหวัดชัยนาท สุพรรณบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร) เขียนโดย 03 กันยายน 2558 774
48 สสภ.5 ร่วมโครงการอบรมส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน เขียนโดย คคนางค์ 22 กรกฎาคม 2558 769
49 กิจกรรม Knowledge Management, KM สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 เขียนโดย คคนางค์ 15 กรกฎาคม 2558 798
50 สสภ.5 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาสวะและผักตบชวาในแม่น้ำลำคลอง ในพื้นที่อำเภอนครชัยศรี เขียนโดย 14 กรกฎาคม 2558 696

หน้า 5 จาก 21

Go to top