หน้าแรกข่าว/บทความข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน วันเผยแพร่ ฮิต
201 การประชุม Focus Group ครั้งที่ 1 โครงการจัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภูมิภาคภาคกลาง (พื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีนและลุ่มน้ำคาบเกี่ยว) เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ 18 ธันวาคม 2555 1009
202 การจัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 80 ฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางเลน จังหวัดนครปฐม เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ 15 พฤศจิกายน 2555 1136
203 สสภ.5 ให้สัมภาษณ์ในรายการ สมุทรสาคร ON AIR เกี่ยวกับเรื่อง มาตรา 80 แห่ง พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ 12 พฤศจิกายน 2555 1063
204 ผอ.สสภ.5 ให้สัมภาษณ์ในรายการ Thailand Early News เรื่อง มาตรา 80 เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ 07 พฤศจิกายน 2555 1009
205 การประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 80 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ 07 พฤศจิกายน 2555 1018
206 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ มาตรา 80 แห่ง พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ 30 ตุลาคม 2555 1178
207 สสภ.5 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2555 ของจังหวัดสมุทรสาคร เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ 26 ตุลาคม 2555 1024
208 สสภ.5 เข้าร่วมโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนตุลาคม 2555 เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ 26 ตุลาคม 2555 1050
209 สสภ.5 ร่วมกับ ทสจ.นครปฐม จัดสัมมนาเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา 80 ฯ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ 03 กันยายน 2555 1076

หน้า 21 จาก 21

Go to top