หน้าแรกข่าว/บทความข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน วันเผยแพร่ ฮิต
11 สสภ.5 จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การจัดทำดอกไม้จันทน์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 เขียนโดย คคนางค์ 26 กรกฎาคม 2560 135
12 สสภ.5 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลสำเร็จของโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ 30 มิถุนายน 2560 177
13 สสภ.5 ร่วมลงพื้นที่ ณ บริษัท กลุ่ม 79 จำกัด เพื่อรับฟังการบรรยายและสรุปผลการบริหารจัดการขยะ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ 07 มีนาคม 2560 353
14 สสภ. 5 จัดการประชุมชี้แจงโครงการประชารัฐร่วมใจ คืนน้ำใสให้คลองเจดีย์บูชา เขียนโดย คคนางค์ 30 ธันวาคม 2559 348
15 สสภ.5 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "เสริมพลังเครือข่ายเฝ้าระวังและเตือนภัยคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน ประจำปี พ.ศ. 2560" เขียนโดย คคนางค์ 30 ธันวาคม 2559 373
16 สสภ.5 ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาประชาร่วมใจ กำจัดผักตบชวาทั่วไทย ในวันสิ่งแวดล้อมไทย เขียนโดย คคนางค์ 04 ธันวาคม 2559 347
17 สสภ. 5 เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี เครือข่าย ทสม. ทำดีเพื่อพ่อ สร้างสิ่งแวดล้อมไทยให้ยั่งยืน เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย และวัน ทสม. แห่งชาติ เขียนโดย คคนางค์ 04 ธันวาคม 2559 315
18 การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง การคัดแยกขยะ ภายใต้กิจกรรม "ทำดีเพื่อพ่อ" รณรงค์คัดแยกขยะ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพฯ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ 09 พฤศจิกายน 2559 330
19 การจัดกิจกรรมเครือข่ายอาสานครปฐม เมืองสวยใส ไร้ขยะ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ 07 พฤศจิกายน 2559 863
20 สสภ.5 ร่วมกับ ทสจ.นครปฐม และประธานทสม.จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมหารือกับปลัดอาวุโส อำเภอเมืองนครปฐม เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำคลองเจดีย์บูชา เขียนโดย คคนางค์ 21 ตุลาคม 2559 359

หน้า 2 จาก 21

Go to top