ผอ.สสภ.5 ร่วมพิธีบวงสรวงพระเมรุมาศจำลอง

                  วันที่ 8 กันยายน 2560 ผอ.สสภ.5 ร่วมพิธีบวงสรวงพระเมรุมาศจำลอง ณ หน้าศาลากลางจังหวัดนครปฐม พร้อมมอบดอกไม้จันทน์ซึ่งเจ้าหน้าที่ สสภ.5 เป็นผู้จัดทำแก่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์

 25600909 ๑๗๐๙๑๔ 0035  25600909 ๑๗๐๙๑๔ 0007
 25600909 ๑๗๐๙๑๔ 0029  25600909 ๑๗๐๙๑๔ 0047

สรุปข่าวโดย ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย

8 กันยายน 2560