หน้าแรกข่าว/บทความข่าวประชาสัมพันธ์สสภ.5 เข้าร่วมกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ จิตอาสาคัดแยกขยะ ณ สนามหลวง กทม.

สสภ.5 เข้าร่วมกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ จิตอาสาคัดแยกขยะ ณ สนามหลวง กทม.

                 วันที่ 25 กรกฏาคม 2560 สสภ.5 เข้าร่วมกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ จิตอาสาคัดแยกขยะ ณ สนามหลวง กทม.  โดยมีกิจกรรมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่จิตอาสาที่มาร่วมกิจกรรมคัดแยกขยะ และเป็นจิตอาสาเคลื่อนที่เพื่อคัดแยกขยะในสนามหลวง

timeline 20170725 151719 timeline 20170725 151721
timeline 20170725 151724 timeline 20170725 151726
timeline 20170725 151728 timeline 20170725 151729
timeline 20170725 151731 timeline 20170725 151732

สรุปข่าวโดย ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม

25 กรกฎาคม 2560

Go to top