หน้าแรกข่าว/บทความข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน วันเผยแพร่ ฮิต
1 ผอ.สสภ.5 ร่วมพิธีบวงสรวงพระเมรุมาศจำลอง เขียนโดย คคนางค์ 15 กันยายน 2560 70
2 สสภ. 5 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษาดูงานการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง เขียนโดย คคนางค์ 15 กันยายน 2560 65
3 รมว.ทส.ตรวจเยี่ยมศูนย์ท่าจีนศึกษา โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) และได้รับทราบข้อเท็จจริงและความต้องการให้หน่วยงานรัฐแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเครือข่ายภาคประชาชน เขียนโดย คคนางค์ 14 กันยายน 2560 85
4 สสภ.5 จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง การใช้สื่อ Infographic ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม เขียนโดย คคนางค์ 09 สิงหาคม 2560 123
5 ผอ.สสภ.5 พร้อมเจ้าหน้าที่สสภ.5 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงพื้นที่โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม เขียนโดย คคนางค์ 09 สิงหาคม 2560 126
6 ผอ.สสภ.5 พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ณ วัดสี่แยกเจริญพร อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เขียนโดย คคนางค์ 07 สิงหาคม 2560 105
7 ผอ.สสภ.5 พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สสภ.5 ร่วมจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 66 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา เขียนโดย คคนางค์ 28 กรกฎาคม 2560 123
8 สสภ.5 เข้าร่วมกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ จิตอาสาคัดแยกขยะ ณ สนามหลวง กทม. เขียนโดย คคนางค์ 26 กรกฎาคม 2560 114
9 สสภ.5 จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การจัดทำดอกไม้จันทน์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 เขียนโดย คคนางค์ 26 กรกฎาคม 2560 113
10 สสภ.5 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลสำเร็จของโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ 30 มิถุนายน 2560 162

หน้า 1 จาก 21

Go to top