A- A A+

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม "มั่นคงทุกระดับ กระชับวิธีการ ดำเนินงานโปร่งใส ใส่ใจกลยุทธ์ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามพระราชปณิธานสูงสุดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน" รายละเอียด

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศ
 
 

 

แบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชน

คุณคิดว่าแนวทางจัดการขยะชุมชนของท้องถิ่นในปัจจุบันควรเป็นเช่นไร

นายวรพล จันทร์งาม
ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5

Go to top